Сиздердин назарыңыздарда 2013 жылы боюнча «Сорос-Кыргызстан» Фондунун программаларынын маалыматтык графикасы.

soros_infographics_2013_kg_1

soros_infographics_2013_kg_2

soros_infographics_2013_kg_3

soros_infographics_2013_kg_4

soros_infographics_2013_kg_5

soros_infographics_2013_kg_6

soros_infographics_2013_kg_7

soros_infographics_2013_kg_8

soros_infographics_2013_kg_9

soros_infographics_2013_kg_10