Жооп: Гранттык долбоорду каржылоо сом түрүндө Фонд каражаттарды которгон күндөгү банктык курстун эсебине жараша ишке ашырылат.