Гранттар

/Гранттар

«Сорос-Кыргызстан» фонду «Сөз эркиндиги жана өз пикирин билдирүү эркиндиги» программасынын алкагында: Өлкө аймактарынын жашоосу жана көйгөйлөрү туурасында сапаттуу, социалдык маанилүү контентти өндүрүү темасына гранттык сынактын башталышы туурасында жарыялайт. 

2023-04-26T09:42:43+06:0025.04.2023|Гранттар, Жаңылыктар|

«Сорос-Кыргызстан» фонду “Искусство актуалдуу социалдык көйгөйлөргө карата коомдук дискурстун калыптануусуна жол берген өзүн көрсөтүү ыкмасы катары” аттуу темага гранттык сынактын баш алуусу туурасында жарыялайт.

2023-04-12T11:44:18+06:0003.04.2023|Гранттар, Жаңылыктар, ЖМКларды өнүктүрүү программасы, Сынактар|

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance. Ok