Жооп: Гранттык чыгымдарды сарптоо сом менен жүргүзүлѳт, аны менен бирге эле, чыгымдарды эсептѳѳ жана каржы отчетун түзүү үчүн Фонд тарабынан каражаттар которулган күндѳгү курсту колдонуу керек.